Nyheter

Close

Prenax AB kjøper abonnementsvirksomheten fra BTJ Sverige AB

27/08/2017

Lund, Stockholm og Helsingfors, 28 augusti 2017

Prenax AB har i dag kjøpt abonnementsvirksomheten fra BTJ Sverige AB. Dette betyr at Prenax befester sin posisjon som den ledende aktøren innen abonnementsvirksomhet på det nordiske markedet.

BTJ Sverige har i dag, 28. August 2017, overført sin Prenumerationsservice til Prenax AB som tar over all virksomhet som gjelder abonnementstjenster i Sverige og Finland.

”Avtalen følger opp BTJ’s strategi om å forme et BTJ som bygger på sin unike styrke og muliggjør en utvikling av kjerneområdenes produkter og tjenester de nærmeste årene” sier Anette Grönroos, CEO BTJ Sverige AB.

”Prenax deler BTJ’s kjerneverdier som vil bety at virksomhetern vil bli drevet videre i samme ånd som i dag med langvarige kunderelasjoner, førsteklasses service og høy åpenhet” sier Fredrik Petersson, CEO Prenax AB.

Jerome Conquet, CEO Prenax Global, slår fast at: ”Oppkjøpet bidrar til ytterligere å befeste vår posisjon som den ledende aktøren på det nordiske markedet, og liggeer helt på linje med selskapets  vekststrategi som har ført til at Prenax-gruppen har fordoblet sin størrelse i løpet av de siste fem årene”.

Prenax er et globalt foretak for abonnementsvirksomhet, grunnlagt 1993, med en global omsetning på over 1 300 MSEK. Våre kontorer finnes i Sverige, Norge, Danmark, Finland, England, Frankrike, USA.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Fredrik Petersson
Telefon: +46 8 5055 2115

Press Release - Prenax AB kjøper abonnementsvirksomheten fra BTJ Sverige AB